برای جوانان همه طوایف در بلوچستان/ نه به زهی زهی 

رسانک/ در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، برای همه ما مردم بلوچستان، ثابت شد که دشمن مشترک‌مان جمهوری اسلامی است.

در جمعه سیاه بلوچستان، جوانان و کودکان زیادی از اکثر طوایف بزرگ بلوچستان توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران به خاک و خون کشیده و به شهادت رسیدند.

زمان آن رسیده که دیگر بیدار بمانیم و اختلافات طایفه ای را کنار بگذاریم. این اختلافات نتیجه حکومت کسانی است که همواره تلاش کرده اند بین ما جدایی ایجاد کنند.

در جمعه سیاه همه ما در کمتر از یک ساعت قربانی دشمن بزرگ خود شدیم و برادران و خواهران خود را برای هميشه از دست دادیم زیرا دشمن هرگز تفاوتی بین ما قائل نشده و دست از کشتار برنداشته است.

وجدان‌مان را بیدار نگه داریم به خودمان بیاییم و دست از “زهی زهی” گفتن برداریم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*