ویدئویی از هدف تیراندازی قرار دادن نوجوانان در اعتراضات بلوچستان

رسانک/ ویدئویی از اعتراضات روز شنبه ۹ مهر ماه ١۴٠١ که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از نوجوانان معترض توسط نیروهای امنیتی و نظامی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته اند.

این ویدئو مربوط به شهر دُزاپ (زاهدان) می‌باشد که افراد با گلوله جنگی هدف شلیک مستقیم قرار گرفته اند.

ویدئو این ویدیو صدا ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*