تظاهرات ایرانیان در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در لندن

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ١٧ مهر ماه ١۴٠١ برابر با ٩ اکتوبر ٢٠٢٢ شمار زیادی از ایرانیان در محکومیت کشتار شهروندان بلوچ در روز جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١) توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این معترضان در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن بدنبال فراخوان “جنبش موج آزادی” تجمع مسالمت آمیزی را برگزار کردند.

در این تظاهرات اعضای حزب مردم بلوچستان و بسیاری دیگر از بلوچ های ساکن در انگلیس حضور یافته و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و تاکید بر شعار “زن، زندگی ،آزادی” سر دادند.

در پایان این تجمع، از مهندس رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان خواسته شد تا در مورد جمعه سیاه بلوچستان سخنرانی کند.

گفتنی است که در این تجمع اسامی همه شهدای جمعه سیاه بصورت تک به تک در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران خوانده شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*