کشته شدن یک شهروند بلوچ در پی تیراندازی نیروهای نظامی در شهر دُزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، شامگاه امروز یکشنبه ١٠ مهر ماه ١۴٠١، تیراندازی نیروهای گارد ضد شورش به سمت یک شهروند بلوچ منجر به کشته شدن وی شد.

هویت این شهروند “سلمان ملکی” معروف به سلمان عرب، ٢۵ ساله فرزند محمد اهل دُزاپ (زاهدان) توسط رسانک محرز گشته است.

گفته می‌شود حوالی ساعت ۸ شب نیروهای گارد ضد شورش به همراه نیروهای پایگاه بسیج متعلق به محمد شاهوزهی در منطقه کریم آباد شهر دُزاپ به سمت سلمان شلیک کرده‌اند.

تیراندازی نظامیان بدون هشدار قبلی انجام شده است.

سلمان در بازار دزاپ، مغازه پارچه فروشی داشته است. 

در روزهای اخیر و با توجه به برقراری نسبی حکومت نظامی در شهر دُزاپ، تیراندازی های زیادی به سمت خودروها و شهروندان بلوچ توسط نیروهای امنیتی و نظامی انجام شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*