صدای تیراندازی در نقاط مختلف شهر دُزاپ و تداوم اعتراضات مردم

رسانک/ بعد از غروب آفتاب امروز یکشنبه ١٠ مهر ماه ١۴٠١، صدای تیراندازی از مناطق مختلف شهر دُزاپ به گوش می‌رسد.

نیروهای نظامی و امنیتی به سمت برخی خودروها بدون هشدار ایست، تیراندازی می‌کنند و با تجمع دو نفره نیز با خشونت تمام برخورد می‌کنند.

با وجود همه این سختگیری ها، اعتراضاتی پراکنده در حوالی منطقه شیرآباد و خیابان های خرمشهر و خمینی در جریان است و هر از چندگاهی صدای تیراندازی ممتد به گوش می‌رسد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*