صدای تیراندازی در دُزاپ

رسانک/ بامداد ١٠ مهر ماه ١۴٠١ ، صدای ممتد تیراندازی از مناطق مختلف دزاپ به گوش می‌رسد.

اعتراضات در برخی مناطق ادامه دارد و مردم مسیر چندین منطقه حوالی شیرآباد را بسته‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*