صحنه ای آخرالزمانی از شهر دُزاپ در روزهای اخیر

رسانک/ رژيم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با ملت بلوچ، مرکز بلوچستان را به شهری جنگ زده تبدیل کرده است.

اما ملت بلوچ بپاخاسته و جمهوری اسلامی ایران هم بخوبی می‌داند که نفس‌های آخرش است.

بلوچستان از پا نخواهد نشست تا زمان سرنگونی رژیم و انتقام خون جوانان بلوچ.

https://t.me/rasanknews/16405

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک

#نه_به_جمهوری_اسلامی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #دختر_چهباری #ژینا_امینی #مهسا_امینی #بلوچ #بلوچستان #زاهدان

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*