عضو کمیسیون امنیت ملی: ممانعت از ورود واکسن کرونا به کشور «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» است

رسانک/ جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به عدم ورود «قرص درمانی کرونا» به کشور در نتیجه‌ی «خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان برای ممانعت از ورود آن»، عنوان کرد: هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را باید به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «قتل عمد» تحت تعقیب داخلی و بین‌المللی قرار داد.

این اظهارات در حالی است که علی خامنه ای دی ماه سال ۱۳۹۹ ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد.

 بسیاری از منتقدان یکی از عوامل اصلی وضعیت بحرانی موجود را، دستور او درباره این ممنوعیت می‌دانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*