هشدار برای ۳۰۰ شهر ایران در بحران آب پاییزی

رسانک/ به گفته هدایت فهمی معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، ممکن است بحران آب تابستان در پاییز نیز با شدت ادامه داشته باشد.

وی با هشدار نسبت به تداوم بحران آب، طی مصاحبه‌ای تاکید کرد: اگر شرایط تغییری نکند، بیش از ۳۰۰ شهر دچار بحران خشکسالی و کمبود آب می‌شوند.

طبق اظهارات معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، استان‌های فلات مرکزی و شرق ایران در خطر خشکسالی هستند و بلوچستان و سیستان ، اصفهان و خراسان‌ها از آسیب‌پذیرترین استان‌ها هستند.

هدایت فهمی ادامه داد: بارش‌های تهران تقریبا به حد متوسط رسیده‌اند؛ با این وجود تهران نیز شرایط مناسبی ندارد.

بی کفایتی مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران در مدیریت آب های روان و زیرزمینی باعث شده تا علیرغم بارش های مناسب باران مناطق زیادی با کمبود آب مواجه شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*