قطعنامه تظاهرات پاريس روز شنبه 13 نوامبر 2021

نه به طرح تقسیم بلوچستان

بلوچستان سرزمین تاریخی مردم بلوچ و تحت حاکمیت بلوچ‌ها بوده است. با حمله‌ی نظامی دولت همسایه، فارس به فرماندهی امان الله جهانبانی و اشغال این بخش از بلوچستان و ضمیمه نمودن آن به خاک ایران در سال ۱۹۲۸ میلادی، حاکمیت مردم این سرزمین به تهران منتقل گردید. رفتار دولت ایران با مردم بلوچ تا این زمان رفتاری اشغالگرایانه و استعمارگرایانه بوده است. 

مردم بلوچ تحقیر شده و در فقر و بیسوادی مزمن نگاه داشته شده‌اند. بلوچستان به دلیل نگاه امنیتی حکومتگران، توأم با فقر و نبود زیرساخت‌های آموزشی در بسیاری از نقاط آن، همواره در صدر جدولی قرار گرفته که نشانگر آمار کودکانی است که یا به آموزش دسترسی ندارند و یا قبل از پایان دوره‌ی متوسطه ترکتحصیل می‌نمایند. مردم بلوچ از داشتن زیر ساخت‌های اقتصادی و شهری استاندارد در سطح منطقه محروم هستند. مردم بلوچ از فرصت‌های مربوط به مشارکت در اقتصاد کلان و سطوح مدیریتی بالا محروم می‌باشند وبرای تأمین نیازهای مالی روزانه به مشاغل کاذب و پرخطر روی می‌آورند. بلوچستان 

ازنظرسوق‌الجیشی یکی از مهمترین مناطق دنیاست. 

جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند آن را برای همیشه تحت مالکیت خود داشته باشد، در صدد است بلوچستان را مجدداً به چند قسمت تقسیم نموده و با شهرک سازی‌ها و انتقال بیش از پنج ملیون غیر بومی که به اندازه‌ی دو برابر جمعیت فعلی بلوچستان است، مردم بلوچ را در سرزمین تاریخی آن‌ها به اقلیت تبدیل کند؛ بلوچ‌ها را به حاشیه براند ومجبوربه کوچ نماید تا در فرهنگ و زبان ملت حاکم استحاله شوند.هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف بخش یا کلیتی از هویت یک گروه نژادی، قومی یا ملی نسل کُشی محسوب می‌گردد و به اقلیت در آوردن یک ملت در سرزمین آن‌ها به قصد تصرف آن سرزمینیک جنایت ضد بشری است. حزب مردم بلوچستن همگام با مردم بلوچستان اقداماتی را که در این جهت صورت می‌گیرند اعمالی جنایتکارانه می‌داند و از جموری اسلامی ایران می‌خواهد که آتش زیر خاکسترِ نارضایتی‌های یک قرن استعمار را که ممکن است به جنگ خانگی تبدیل شود به سطح نیاورد. حزب مردم بلوچستان خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز همه‌ی ملت‌ها در جغرافیای ایران است.

حزب مردم بلوچستان از دولت فرانسه، اتحادیه‌ی اروپا، دیگر اعضای جامعه‌ی جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشری می‌خواهد در ارتباطات دیپلماتیک خود جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا از زمینه سازی‌های مربوط به تقسیم بلوچستان و بهم زدن ترکیب جمعیتی منطقه منصرف شود و زمینه‌ی درگیری‌های داخلی را فراهم نیاورد.

حزب مردم بلوچستان \ کمیته‌ی فرانسه 

13نوامبر2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*