کمبود بیش از یازده هزار معلم در بلوچستان

رسانک/ حمیدرضا رخشانی مدیرکل آموزش و پرورش بلوچستان و سیستان گفت: استان بلوچستان و سیستان از جمله استان‌های بوده که به دلیل پراکندگی جمعیت دارای بیشترین مشکل در حوزه نیروی انسانی است.

با توجه نرخ بالای موالید در بلوچستان و سیستان سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار دانش آموز در این استان وارد آموزش و پرورش می‌شوند.

اگر برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند مدت وجود نداشته باشد تا سال ۱۴۰۵ با ۱۸ هزار کمبود نیرو و ۲۷ هزار کلاس درس روبرو خواهیم بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*