پهناور ترین استان ایران دارای کمترین میزان بزرگراه

رسانک/ استان بلوچستان و سیستان از نظر میزان جاده های مواصلاتی استاندارد در ایران بدلیل دارا بودن بیشترین جاده های خاکی و غیر ایمن در پایین ترین رده های توسعه زیر ساخت مواصلاتی قرار دارد.

همچنین این استان از نظر دارا بودن بزرگراه پایین ترین شاخص‌ها را به خود اختصاص داده است.

جاده های غیر ایمن و یا به اصطلاح «مرگ» ، نیز عدم موجودیت امکانات رفاهی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین فاکتورها در افزایش تصادفات جاده‌ای هستند که در اکثر جوامع برای کاهش تصادفات و به حداقل رساندن آنها نگاه ویژه ای به آنها می شود اما با توجه به نگاه فاشیستی نسبت به بلوچستان، حاکمیت هیچگونه تلاشی برای بهتر شدن اینگونه مشکلات و به حداقل رساندن تصادفات و خسارات نمی کوشد.

از نگاهی دیگر، بلوچستان و سیستان، کمترین نرخ توسعه در ایران، از نظر راههای مواصلاتی را دارا میباشد، استانی که حتی یک بزرگراه بین شهری نداشته و زیرساخت های مواصلاتی در پایین ترین سطح میباشند. عمر بسیاری از آسفالت ها بیشتر از چندین دهه میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*