کشف جسد دو شهروند در شهرستان جالک(گلشن)

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جسد دو شهروند بلوچ در شهر جالک توسط اهالی محل کشف شد.

از هویت اجساد کشف شده تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این دو جسد هنگام کشف در یک پتو پیچیده شده بودند.

بنا به گزارشات مردم محلی، شهرداری پس از بررسی اجساد آنها را با خود برده و تاکنون هیچگونه توضیحی نسبت به آن نداده است.

از ابتدای سال جاری ناامنی و کشتار شهروندان بلوچ توسط افراد مسلح ، رشد چشمگیری داشته ولی تاکنون هیچ واکنشی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی در بر نداشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*