ضعیف بودن زیرساخت‌های مخابراتی در آشار

رسانک/ ضعیف بودن زیرساخت‌های مخابراتی در منطقه لاشار از توابع شهرستان سرباز مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.

عدم آنتن دهی مناسب و نبود اینترنت باعث شده تا بسیاری از مردم و جوانان برای دسترسی به اینترنت به نقاط مرتفع این شهر بروند.

در اواخر سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آذری جهرمی در سفری ده روزه به استان بلوچستان و سیستان قول داده بود که بسیاری از مشکلات مخابراتی بلوچستان را در ظرف چند ماه حل کند ولی تاکنون با گذشت ضرب العجل تعیین شده هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*