فیلم کاملی از درگیری لفظی دکتر مالکی و وزير بهداشت در مرکز بلوچستان

به گزارش رسانک، شامگاه دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، وزیر بهداشت ایران در مقابل دوربین ها و مقامات حکومتی و استانی به مردم بلوچستان توهین کرد.

پس از رسوایی مسئولین استانی، از جمله کامران کردی رئیس دانشگاه علوم پزشکی پهره، دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزاپ و استاندار ضد بلوچ استان بلوچستان و سیستان هم هم رکاب وزیر بداخلاق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدند تا ثابت شود جان شهروندان بلوچ هیچ ارزشی برای این مسئولین ندارد.

درگیری لفظی و سخنان بچه‌گانه مقامات بلندپایه رژیم جمهوری اسلامی ایران و استان در جلسه نتیجه گیری سفر وزیر بهداشت، نشان از حرص و طمع این مسئولان برای حفظ مقام و جایگاه شخصی و در الویت نبودن حق حیات شهروندان بلوچ دارد.

ملت بلوچ آگاه باشید، تا زمانی که این مقامات با اینگونه تفکرات خودخواهانه بدنبال منافع شخصی هستند نه سران رژیم جمهوری اسلامی و نه مسئولینی که توسط این سران انتخاب می‌شوند برای بلوچ و بلوچستان مثمرثمر خواهند بود.

بلوچ زمانی می‌تواند به حقوق شهروندی و اساسی خود برسد که حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت خود را در سرزمین مادری اش داشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*