پرخاشگری و استفاده وزیر بهداشت از کلمات رکیک در مقابل انتقاد

به گزارش رسانک، شامگاه دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ، وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران سعید نمکی در مقابل انتقاد فداحسین مالکی عضو مجلس با استفاده از کلمات زشت و رکیک، پاسخ داد.

این جلسه استانی مبارزه با کرونا با حضور نمایندگان مجلس از استان بلوچستان و سیستان و وزير بهداشت و هیئت همراهش انجام شد.

گفتنی است که این جلسه از طريق تلویزیون بصورت مستقیم در حال پخش بود که وزیر بهداشت از کوره در رفت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*