عصبانیت شدید مردم چهبار از رژیم جمهوری اسلامی ایران و مسئولان بی کفایت استان

رسانک/ امروز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در پی دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بیمارستان های شهرهای مختلف بلوچستان شهروندان بلوچ ، مطالبه گران اجتماعی و پرسنل بیمارستان ها به شدت از ضعف زیرساخت های بهداشتی و درمانی و نبود امکانات در بیمارستان عصبانیت خود را به وزیر و هیئت همراهش نشان دادند.

در شهر چهبار فعالان و شهروندان بلوچ در مقابل حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران از نبود امکانات شاکی شدند.

حسینعلی شهریاری از جمله مسئولینی است که سالها در مقام های بالای حوزه سلامت حضور داشته و با وجود اینکه ساکن استان بلوچستان و سیستان است ولی هیچگاه بدنبال توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در بلوچستان نبوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*