اجازه ندادن شهروندان چهباری به وزیر بهداشت جهت افتتاح بیمارستان نیمه کاره

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، شهروندان چهباری اجازه افتتاح بیمارستان نیمه کار و تکمیل نشده را به وزیر بهداشت، سعید نمکی ندادند.

گفته می‌شود وزیر بهداشت در چهبار قصد داشت تا روبان بلوک زایمانی بیمارستان را قيچی کند که با اعتراض شدید مردم مواجه شد.

شهروندان معترض معتقد هستند قیچی‌های الکی نمی‌خواهیم زیرا در این بلوک فقط اتاق های خالی هستند و هیچگونه تجهیزات و نیروی کار برای این مجموعه تعریف نشده است.

مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن به امکانات موجود و با وجود اینکه پروژه ها نیمه کاره رها شدند اقدام به افتتاح های نمادین می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*