تجمع اعتراضی شهروندان کاروان به انتقال مرکز بخش به سورو

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰، شماری از اهالی منطقه کاروان به همراه معتمدین و ریش سفیدان، دهیاران و شوراهای این منطقه در اعتراض به انتقال مرکز بخش کاروان به روستای سورو در مقابل بخشداری زرآباد از توابع شهرستان کُنرَک تجمع کردند.

این معترضان خواستار ارتقای این دهستان به بخش با مرکزیت روستای کاروان هستند در حالی مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران قصد دارند مرکز بخش را به روستای سورو منتقل کنند.

شهروندان کاروان این اقدام را تبعیض و ضایع کردن حقوق خود توسط رژیم می دانند.

این معترضان با تجمع مقابل بخشداری زرآباد عنوان کردند که در صورت عدم موافقت به خواسته های آنها، تمام شوراها استعفا خواهند داد.

گفتنی است که بسیاری از تصمیمات در استان بلوچستان و سیستان را مقامات سپاه پاسداران ،به عنوان دولت پنهان، می گیرند و عملا دولت مرکزی از دایره تصمیمات حذف شده است. 

در همین راستا هاشم شاهوزهی بخشدار زرآباد به معترضان اعلام کرده که این اقدام توسط سپاه پاسداران صورت میگیرد و نمی تواند اقدامی انجام دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*