مفقودی سه نفر در کوهستانهای حوزه گشمیران منوجان

به گزارش رسانک، ظهر امروز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۰، خانواده ای با حضور مقابل پایگاه هلال احمر منوجان از مفقودی اعضای خانواده خود خبر دادند.

یکی از اعضای خانواده این افراد گفت: ساعت ۶ صبح امروز آخرین تماس این افراد بوده و اعلام کرده اند که در منطقه کوهستانی گشمیران به سمت هشتبندی گم شده اند و دچار تشنگی شده اند.

حسینی معاون سیاسی فرماندار در این خصوص گفت: گروه امدادی هلال احمر و نیروی انتظامی منوجان به منطقه رفته اند اما ظاهرا این افراد در حوزه استحفاظی استان هرمزگان (گیاوان زمین) گرفتار شده اند.

این سه نفر که افراد غیر بومی منطقه هستند بدلیل ناآشنایی با راههای این حوزه در کوهستانهای منطقه خودروی آنها خراب شده و مفقود شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*