غرق شدن یک کودک بلوچ در یکی از هوٹگ های دشتیاری

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، یک کودک بلوچ پس از افتادن در یک هوتگ در شهرستان دشتیاری غرق شد.

هویت این کودک “طیبه پیله‌ور” هفت ساله فرزند علی‌بخش و اهل روستای “گزانی پایین” توسط رَسانْک محرز گشته است.

گفته می‌شود این کودک با سایر هم‌سن های خود مشغول دویدن در کنار هوٹگ بوده که به داخل آن افتاده و غرق شده است.

هوٹگ (هوتگ) به چاله های طبیعی و یا دست‌ساز بزرگی گفته می‌شود که آب باران در آن جمع شده و ساکنان بسیاری از روستاهای دشتیاری بدلیل نبود شبکه آبرسانی ناچار هستند به همراه سایر حیوانات از آن آب جهت نوشیدن و سایر مصارف استفاده کنند.

لازم به ذکر است که در بالادست شهرستان دشتیاری دو سد بزرگ پیشن و زیردان با میلیون ها مترمکعب آب وجود دارد که بدلیل عدم توجه رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شبکه آبرسانی و لوله کشی به مناطق پایین انجام نشده و وجود هوتگ ها باعث شده تا سالانه کودکان بسیاری در این گودال ها غرق شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*