دفاع جوانان از خود در بندر کرگان در مقابل نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ ، پس از یورش نیروهای تکاوری رژیم جمهوری اسلامی ایران به تعمیرگاه هایی که در بندر کرگان، قایق های سوختبران را تعمیر می‌کنند، جوانان به دفاع از خود پرداختند.

یورش نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت می گیرد که در روزهای سخت شیوع پاندمی کرونا در اقلیم بلوچستان بسیاری از مردم بیکار شده اند.

گفتنی است که صد در صد نیروهای امنیتی و نظامی رژیم ایران در اقلیم بلوچستان غیربلوچ بوده و همواره بلوچ ها را به چشم قاچاقچی و مجرم نگاه می کنند.

اتحاد و همبستگی مردم، علی الخصوص جوانان در شهرهای مختلف بلوچستان می تواند آغازی نویدبخش بر پایان ظلم و ستم این نیروها و حاکمیت در بلوچستان باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*