احضار دو شهروند بلوچ به دادگاه مئگس (مهرستان)

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۰، دادگاه شهرستان مهرستان با ارسال دو احضاریه برای دو شهروند بلوچ که یکی از آنها کودک است؛ از آنها خواست ظرف مدت پنج روز به دادگاه مراجعه کنند.

هویت این دو شهروند “امیر زردارزهی” ۱۶ ساله اهل روستای هدار راسک و “فرهاد رند” از اهالی آشار عنوان شده است.

گزارش شده است احضار این دو شهروند به دنبال بازداشت “احمد بلوچی” که روز ۵ خرداد ماه بازداشت شده بود؛ صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت احمد، او را از طریق شکنجه وادار کرده بودند تا در پرونده‌سازی برای این دو شهروند به آنها کمک کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*