ارسالی

اینجا قلب بازار پهره (ايرانشهر) است!!خیابان خمینی، جنب قلعه! خود شهرداری هم تو همین خیابانه!!!!! اداره ای که بهتره اسمش رو بدلیل مسئولین بی کفایت، ویرانشهر بگذاریم.

مسئولان شهرداری در انجام وظایف اصلی خود اهمالکاری می کنند. آیا اصلاً فکر نمی کنند که اگر یه بچه رد بشه، دست به این کثافتا بزنه چه اتفاقی می افته؟

در این دوره شیوع پاندمی کرونا رها کردن شهر با این همه آشغال ظلمی به شهروندان است.

علاوه بر این کجا هستن اون مسئولین بهداشت که میگن مردم این شهر برای ما ارزش دارن. انبر و سیمشون فقط برا کاسب کارهاست؟ کار و کاسبی مردم را له راحتی و بدون رحمی پلمپ می کنند، چرا به شهرداری هشدار نمیدن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*