خبر

ارسالی

پهره (ايرانشهر)، شهری که بی تدبیری و اعمال سلیقه در آن موج میزند. جناب اقای دکتر شعبانی فرماندار محترم شهرستان پهرهجناب دکتر کردی رئیس دانشگاه علوم پزشکیدکتر جهانگیری رئیس شبکه …..ادامه خبر

خبر

چهار دهه دروغ

رسانک/ مردم بلوچستان آگاه شده اند و هر روزه ظلم و ستمی که رژیم جمهوری اسلامی ایران در حق آنها می کند را می‌بینند. اکنون مردم و جوانان بلوچ اجازه …..ادامه خبر

خبر

بیدار باشیم

رسانک / ای ملت بلوچ رای دادن در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی رای دادن به تقسیم بلوچستان و نابودی سواحل این سرزمین، یعنی ادامه داستان تقیه و …..ادامه خبر