خبر

مشکل ساز شدن عدم اطلاع رسانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی پهره برای تکمیل ظرفیت بیمارستان ها

به گزارش رسانک، عدم اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی پهره (ايرانشهر) جهت شرکت افراد ذخیره در آزمون استخدامی برای بسیاری از این داوطلبان مشکل ساز شده است. این خبر امروز …..ادامه خبر