خبر

ارسالی

ما رای نمیدهیم! ما انگشت در خون جوانانمان نمیکنیم …ما شریک قتل سوختبران و کولبران بلوچ نخواهیم بود. ما شریک در کشتار اعدامیان و سربداران بلوچ نخواهیم شد. ما هرگز …..ادامه خبر

خبر

تحریم انتخابات

رسانک / امروز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، مردم باز هم در چالشی دیگر به جمهوری اسلامی “نه” میگویند. شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط مردم آگاه نشان …..ادامه خبر