پیام حزب مردم بلوچستان در مورد برگزاری انتخابات نمایشی رژیم

دوره‌ی سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری که به دستور علی خامنه‌ای و توسط شورای نگهبان و دیگر ارکان قدرت، مهندسی شده بود، به انتصاب یکی از اعضای موسوم به “هیئت مرگ”، ابراهیم رییسی منجر شد.

در این انتخابات فرمایشی، اکثریت قاطع مردم ایران با نرفتن به پای صندوق‌های رأی، ادعای مشروعیت و حمایت مردمی رژیم را باطل اعلام نمودند.

مردم ستمدیده‌ی بلوچستان انواع تبعیض‌ها و فشارهای شدید امنیتی را در جمهوری اسلامی ایران تجربه نموده و تھدید و تطمیع کنشگران سیاسی و اجتماعی و ھمچنین فشار بر برخی از رهبران مذهبی، سران قبایل و ریش‌سفیدان معتمد، که باید نقش بسیج توده‌ای را برای تبلیغ و کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی ایفا نمایند، از سوی رژیم و عوامل نظامی و امنیتی آن در مناطقی چون بلوچستان امری بدیھی است.

چاشنی زر و زور و تحقق مطالبات غیر قابل اجراء با وعده‌ی سرخرمن، که ریشه در خدعه و تقیه‌ دارد، در سیرک انتخابات و این بار برای یکدست‌تر نمودن نھادھای حاکمیت با شدت بیشتری به کار گرفته شدند.

علیرغم پذیرش به اجبار و با اکراه برخی از نیروهای مذهبی در حمایت از ابراهیم رییسی، مردم بلوچ قاطعانه و با اکثریت چشمگیری انتخابات را تحریم و بدین وسیله عدم رضایت خود را از رژیم و سیاست‌های مخرب آن اعلام داشتند.

حزب مردم بلوچستان تبلور این بلوغ سیاسی و درک همخوانی سراسری در تحریم انتخابات را، به مردم بلوچ و کنشگران سیاسی و اجتماعی بلوچستان تبریک می‌گوید.

گذر از جمهوری اسلامی و برقراری جمھوری فدرال، دموکراتیک و سکولار در همزیستی مسالمت آمیز با ملت‌های تشکیل‌دهنده‌ی کشور،می‌تواند یاری‌رسان مردم بلوچ برای رسیدن به حاکمیتی ملی-دموکراتیک باشد، که در آن همه‌ی مردم از حق برابر قانونی برای انتخاب نمودن و انتخاب شدن در انتخاباتی آزاد و آگاهانه که پایه‌ای‌ترین اصل دمکراسی است، برخوردار
باشند.
https://t.me/ostomaan/2357
حزب مردم بلوچستان

ژوئن ۲۰۲۱

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*