تحریم انتخابات

رسانک / امروز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، مردم باز هم در چالشی دیگر به جمهوری اسلامی “نه” میگویند.

شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط مردم آگاه نشان از انزجار آنها از سیاست های غیر مسئولانه رژیم جمهوری اسلامی ایران است که مخالفان خود را یا به زندان افکند یا با اقدامات فراقانونی و غیرانسانی همچون شلیک گلوله و اعدام از میان بر میدارد.

بسیاری از مردم در بلوچستان نیز همراه با سایر شهروندان این انتخابات (انتصابات) را تحریم کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*