حمیدالله (عبیدالله) اربابی کجاست؟!

به گزارش رسانک، حمیدالله اربابی معروف به عبیدالله، متاهل و پدر چهار فرزند، دو پسر و دو دختر، اول فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات چهبار از منزل خود در روستای نکهچ شهرستان گِه دستگیر شد و کماکان از وضعیت وی هیچ خبری در دست نیست.

مامورینی که به منزل ایشان مراجعه کرده بودند خود را از اطلاعات چهبار معرفی میکنند، اما روز بعد و پس از مراجعه خانواده ایشان به اداره اطلاعات چهبار، این اداره از دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی میکند.

خانواده حمیدالله اربابی تحت فشار بوده اند تا درمورد دستگیری ایشان اطلاع رسانی نکرده و اعلام کنند که ایشان به خارج از کشور سفر کرده اند.

گفتنی است که مقامات امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران به تازگی از طریق فردی به نام “حضور هوت” که وابستگی زیادی به نهادهای امنیتی و نظامی دارد، به خانواده حمیدالله اعلام کرده اند که وی شش ماه قبل اعدام شده است.

خانواده این شهروند از مقامات قضایی و امنیتی خواسته اند که در مورد فرزند بازداشت شده شان روشنگری کنند.

خانواده ایشان دلیل انکار دستگیری از سوی اداره اطلاعات چهبار را، احتمال افتادن اتفاقی ناگوار برای حمیدالله اربابی بیان میکنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*