از دیروز هست تو این گرمای ۴۰ درجه ایرانشهر (پهره) برق در محله راهنمایی رانندگی قطع شده است.

#ارسالی

سلام
این پیام رو اگر در رسانه بلوچستان بگذارید سپاسگذار میشم.

از دیروز هست تو این گرمای ۴۰ درجه ایرانشهر (پهره) برق در محله راهنمایی رانندگی قطع شده است.

همان دیروز دو بار در سامانه اتفاقات برق قطعی برق را اعلام نمودم ولی هیچ خبری از برق نشد.

تا الان بیش از پنجاه بار تماس گرفتم ولی کسی جوابگو نبود. ازتون خواهش میکنم این پیام رو بگذارید بلکه به یک مسئولی، فرمانداری، اداره برقی، کسی برسد و به دادمان برسد در این گرمای هوای ایرانشهر.

متاسفانه کارمندان بخش اتفاقات برق در ایرانشهر همیشه همینگونه برخورد میکنن و از وقتی سامانه ای شده بیشتر نسبت به مشکلات مردم و وظایف خود بی محلی میکنند.

نه الان کولر میتونیم روشن کنیم و نه یخچال. در خونه فرد مریض هم داریم و این بر مشکلات بر بی کفایتی مسئولین افزوده.

امیدوارم حداقل دوستانی که این پیامو میبینن به فرماندار و دیگر مسئولین هم برسوننش.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*