خبر

نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت مردمی که معترض به کشته شدن یک کودک پنج ساله در محمدان شهرستان پهره (ايرانشهر) بودند تیراندازی کردند.

فضای شهر پهره به شدت ملتهب گزارش می‌شود. امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری تیراندازی بی ضابطه نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به سمت یک خودرو منجر به کشته شدن …..ادامه خبر