خبر

سکوت نکنیم

رسانک/ به بلوچ از سوی حاکمیت در ایران همواره به عنوان شهروند درجه چندم و نگاهی از بالا به پایین شده است و این، نتیجه اش سیاست های فقر تحمیلی، …..ادامه خبر

خبر

سخنان یک شاهد عینی از جنایت کودک کُشی نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرستان پهره (ايرانشهر)

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، نیروهای لباس شخصی مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی به سمت یک خودرو عبوری در شهرستان پهره (ايرانشهر) یک کودک …..ادامه خبر