تجمع اعتراضی کارگران معدن آسمینون منوجان

به گزارش رسانک، عصر امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جمعی از کارگران معدن آسمینون شهر منوجان برای مطالبات خود در محل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع و اعتصاب زدند. 

گزارش های اولیه به رسانک حاکی از آن است که مردم نیز به این معترضان پیوسته اند. 

کارگران معترض خواستار رسیدگی به امور اقتصادی شان هستند.

این خبر بروزسانی خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*