عادی‌سازی از قطع اینترنت به‌عنوان راهکار سرکوب‌

طبق ‏گزارش واشینگتن‌پست، قطع اینترنت در حال تبدیل شدن به یک ابزار متعارف سرکوب در دنیاست و تا کنون ده‌ها کشور از این روش استفاده کرده‌اند.

 بر پایه‌ی این گزارش تنها در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۰۰ مورد قطع اینترنت در ۳۳ کشور دنیا اتفاق افتاده تا صدای معترضان خاموش و دولت‌ها با دست باز به سرکوب ادامه دهند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از این شیوه ، قصد سرکوب مردم معترض و پنهان کردن جنایت های خود، میباشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*