خبر

تصویری از دو زندانی سیاسی بلوچ به نام های محمدصابر ملکرئیسی و شیراحمد شیرانی که پس از آزادی بدست رسانک رسیده است.

محل نگهداری این دو قهرمان بلوچ بدلایل امنیتی محفوظ میباشد. #گروه_خبری_تحلیلی_رسانک #محمدصابر_ملکرئیسی  #شیراحمد_شیرانی  برای آگاهی از خبرها و اتفاقات مهم بلوچستان از طریق لینک های زیر با رسانک همراه شوید: …..ادامه خبر