خبر

تصاویری از زخم های جمهوری اسلامی ایران بر سوختبران بلوچ

رسانک/ برای این‌‌که‌ تصویر دقیق‌تری از سوختبران بلوچ داشته باشید ( همان‌هایی که مزدوران جمهوری اسلامی قاچاقچی می‌نامند) به تعدادی از عکس‌های “صادق سوری” نگاه کنید‌: به بدن‌‌های تهیدستانی که …..ادامه خبر

خبر

سوختبر

رسانک/ خاک و غبار و مرکب و مرگ، جاده ای از آتش و دشمنی ضحاک صفت،  سهم تو مگر غیر از این هم میتوانست باشد،  سهم تویی که از این …..ادامه خبر

خبر

اعلام حمایت مردم شهرستان های راسک و سرباز از اعتراضات مردم شستون/ جرقه اعتراضات شبانه در دُزاپ زده شد

رسانک/ در راستای حمایت های مردمی از شهرهای مختلف بلوچستان، پیام های حمایت و همراهی مردم نشان از اتحادی تاریخی جهت شکست دادن دیو جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن …..ادامه خبر

بلۆچی

پرچا؟

رسانک/ پرچا بلۆچانی نۆگلگێن ورنا په چُنڈے نانئے درگێجگئے هاترا کُشگ و گارکنگَ ببنت؟ اے کجام دنیائے کانود و رهبند اِنت که هرکس نان لوٹیت بایدکشگ ببیت؟ آ هم وتی …..ادامه خبر