خبر

تجمع آزادی خواهان در مقابل سفارت ایران در آلمان جهت حمایت از اعتراضات بلوچستان

رسانک/ ‏تعدادی از ایرانیان مقیم برلین در اعتراض به اوضاع معیشتی و اجتماعی مردم ‎بلوچستان مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع زده‌اند.  جزئیات بیشتر از احمد صمدی، تلویزیون ایران …..ادامه خبر