خبر

مصطفی محامی و تلاش او در جهت ایجاد تنش بین روحانیون اهل سنت و تشیع در استان بلوچستان و سیستان

رسانک/ بدنبال سخنان تفرقه افکنانه مصطفی محامی نماینده علی خامنه ای در استان بلوچستان و سیستان نسبت به نامه اخیر روحانیون اهل سنت بلوچستان برای مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران، …..ادامه خبر