خبرنگاران جلسه استاندار رابه نشانه اعتراض ترک کردند

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹، خبرنگاران، نشست خبری استاندار بلوچستان و سیستان را به نشانه اعتراض به دلیل عدم عذرخواهی بابت توهین صورت گرفته این مقام دولتی به اصحاب رسانه در ۲۴ دی ماه، ترک کردند. 

اگرچه از ابتدای دعوت به این جلسه که تنها با زمان برگزاری آن چهار ساعت فاصله داشت خبرنگاران اعلام کردند که به دلیل عدم عذرخواهی استاندار از اصحاب رسانه به واسطه توهینی که در جلسه شورای برنامه ریزی استان به خبرنگاران شده است شرکت نخواهند کرد؛ اما با تمام بی مهری ها در جلسه حضور یافتند.

این جلسه که از ساعت ۱۸ آغاز و با گزارش ۶ معاون استاندار تا ساعت ۲۰ ادامه داشت، با شکیبایی خبرنگاران روبرو شد؛ اما آنچه خبرنگاران پس از گذشت دو ساعت برنتابیدند، حرکت مجدد استاندار بر مدار گزارش های عملکرد خود در جمع اصحاب رسانه و عدم عذرخواهی از خبرنگاران در آغاز سخنانش بود که باعث شد خبرنگاران جلسه نشست خبری استاندار ضد بلوچ را ترک کنند.

احمد علی موهبتی در طی سالهای اخیر با سیاست ها و عملکرد بسیار ضعیف خود در استان بلوچستان و سیستان بسیاری از اصناف و مردم را در وضعیت معیشتی سختی قرار داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*