اعدام یک زندانی بلوچ در زندان دستگرد اصفهان

به گزارش رسانک، سحرگاه امروز پنجشنبه ۹ بهمن ماه ۹۹ یک زندانی بلوچ بنام انور نارویی فرزند یارمحمد اهل شهرستان پهره در زندان دستگرد اعدام شد.

یک منبع آگاه در این‌باره به رسانک گفت: “روز قبل، از زندان با خانواده ایشان جهت ملاقات آخر تماس گرفته شده و سحرگاه امروز ایشان اعدام شده است”. 

نامبرده  “تحت جرائم مربوط به مواد مخدر” محکوم به اعدام شده بود.

از ۲۹ آذرماه تا به امروز دستکم شانزده شهروند بلوچ اعدام شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است:

بهنام و شعیب ریگی در تاریخ ۲۹ آذر ماه، عبدالباسط خشت در ۳۰ آذر ماه، حمید میربلوچ زهی و مهربان براهویی ۶ دی ماه، الیاس قلندرزهی، حسن دهواری و امید محمودزهی در ۱۴ دی ماه و مجید ریگی ۲۰ دی ماه، جُما زاروزهی در ۲۴ دی ماه، محمدانور عالیزهی ۳۰ دی ماه، یونس خانشینی به همراه عبدالرئوف کبدانی، یونس جمشیدزهی و شمس الدین باجی زهی  ۱ بهمن ماه و بامداد امروز ۹ بهمن ماه ۹۹ انور نارویی اعدام شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*