اعتراض کارگران روزمزد ساختمانی در دُزاپ

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹، شماری از کارگران روزمزد ساختمانی دُزاپ در اعتراض به بیکاری و نداشتن ثبات شغلی در محل کار خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

ساکنان دومین شهر حاشیه نشین ایران که طبق گفته نخعی فرماندار دُزاپ ۴۴ درصد از جمعیت  آن در حاشیه‌ این شهر زندگی می کنند، اغلب به کارگری بصورت روزمزد، دست‌فروشی و دوره‌گردی اشتغال دارند.

در شرایط همه گیری ویروس کرونا و عدم حمایت دولت معیشت کارگران بلوچ ضعیف تر از قبل شده به طوری که امنیت غذایی ندارند.

علیم یارمحمدزهی نماینده سابق مردم دُزاپ در مجلس، سال گذشته در مصاحبه ای با بیان اینکه نرخ بیکاری در شهرستان های کسرکند و گِه حدود ۶۵ درصد است آمار بیکاری در چهبار و دُزاپ را در  مرز ۴۰ درصد عنوان کرد. 

این در شرایطی است که اکثریت قاطع کارمندان ادارات و سازمان های دولتی در دُزاپ را غیربومی ها تشکیل می دهند و تحصیلکردگان بلوچ همواره با تبعیض فاحش در استخدامی ها مواجه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*