تخریب منازل کپری سیلزدگان بخش زرآباد توسط اداره منابع طبیعی و ماموران انتظامی/ بازداشت سه شهروند بلوچ

به گزارش رسانک به نقل از رصد، صبح روز گذشته ۳ بهمن ماه ۹۹، اداره منابع طبیعی با همکاری ماموران انتظامی، منازل کپری سیلزدگان بلوچ در شهرک جُهلو بخش زرآباد را با خاک یکسان کرده و رفتند.

ماموران انتظامی سه شهروند بلوچ را نیز که مانع از تخریب منازل مسکونی شده و با این افراد درگیری لفظی داشتند را بازداشت کرده و با خود بردند. 

این شهروندان بلوچ که در سیل سال گذشته خانه و کاشانه خود را از دست داده و روستای آنها به نام شهردر که به لطف جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته و اقدامی برای حمایت ساکنان آن انجام نشده بود، مجبور به ساخت آلونک و منازل کپری شدند.

از آنجایی که جمهوری اسلامی زمین های موروثی مردم بلوچ را به نام اراضی ملی میداند و آنها را مصادره کرده، به مردم بلوچ اجازه ساکن شدن در آنها را نمی دهد.

جمهوری اسلامی در حالی منازل کپری شهروندان بلوچ سیلزده را تخریب کرده که آنها در این سرمای سوزناک که احتمال سرد شدن هوا در روزهای آینده نیز پیش بینی شده، سر پناهی ندارند.

به گفته اهالی روستای شهردر که در سیل سال گذشته منازل آنها به طور کامل تخریب شد، جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اقدام و حمایتی از آنها نکرده بلکه بالعکس منازل کپری را نیز با تخریب از آنها گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*