اعدام دو شهروند بلوچ در زندان مرکزی دُزاپ

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، حکم اعدام دو شهروند بلوچ به نام های یونس جمشیدزهی فرزند ملک محمد اهل شهر واش و شمس الدین باجی زهی فرزند ابراهیم از بلوچ های افغانستان و ساکن در روستای روتک از توابع شهرستان واش، هر دو ۳۳ ساله در زندان مرکزی دُزاپ اجرا شد.

این دو شهروند در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام قتل دستگیر و در مدت هفت سال در زندان مرکزی دُزاپ محبوس بودند.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “شمس الدین باجی زهی در مهر ماه سال ۹۶ پس از آنکه بدلیل فقر مالی نتوانسته بود مبلغ هشتاد هزار تومان بابت هزینه درمان چشم، تامین کند به دستور مسئولین زندان دُزاپ با انتقال به بند قرنطینه این زندان مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود.”

در ظرف ۳۴ روز اخیر دستکم پانزده شهروند بلوچ در زندان های مختلف استان بلوچستان و سیستان اعدام شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است:

بهنام و شعیب ریگی در تاریخ ۲۹ آذر ماه، عبدالباسط خشت در ۳۰ آذر ماه، حمید میربلوچ زهی و مهربان براهویی ۶ دی ماه، الیاس قلندرزهی، حسن دهواری و امید محمودزهی در ۱۴ دی ماه و مجید ریگی ۲۰ دی ماه، جُما زاروزهی در ۲۴ دی ماه، محمدانور عالیزهی ۳۰ دی ماه، ۱ بهمن ماه ۹۹ یونس خانشینی به همراه عبدالرئوف کبدانی، یونس جمشیدزهی و شمس الدین باجی زهی اعدام شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*