تداوم حوادث در پیست های غیراستاندارد

رسانک/ امروز سوم بهمن ماه ۹۹ در کلاته شهر دُزاپ یک دستگاه خودروی پژو پارس در حین انجام حرکات نمایشی دچار حادثه شد.

تکرار این حوادث در مکان های غیر استاندارد موسوم به “پیست” و در شرایط کاملا ناایمن موضوع نبود زیرساخت و امکانات ورزشی در بلوچستان را بیش از پیش برجسته کرده که با بی توجهی مسئولان جمهوری اسلامی مواجه است.

مقایسه سطحی امکانات ورزشی و مکان های تفریحی میان استان بلوچستان و سیستان با یکی از استان های فارس نشین عمق تبعیض های سیستماتیک رژیم مرکزگرای تهران را نمایان می سازد.

جمهوری اسلامی ایران که آگاهی و پیشرفت جوانان بلوچ را تهدید به حساب می آورد بجای فراهم کردن شغل و امکانات ورزشی، هنری و فرهنگی در جوان ترین استان ایران؛ مواد مخدر، اسلحه و امکان های مختلف برای تلف کردن جان و مال شان را در دسترس قرار داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*