ما مردم منطقه رودبار زمین حتی پس از مرگ هم باید در صف محروميت بمانیم.

‍ #ارسالی 

این ویدئو معطلی مردم را در جلوی درب پزشكی قانونی جيرپت نشان میدهد كه محروميت و مظلوميت مردم ما ، حتی بعد از مرگ عزيزانمان واضح است.

چهار دستگاه آمبولانس (حامل جنازه) در جلوی پزشكی قانونی جيرپت با انبوهی از آدمهايی كه داغی سنگين بر سينه دارند و حالا بايد برای تحويل پيكر بی جان عزيزشان هم دو سه روز معطل شوند. 

 سازمان پزشكی قانونی نهاديست كه تحت نظر قوه قضائیه قرار دارد و با همكاری وزارت بهداشت پزشكانی جهت انجام وظايف اين دستگاه تعيين می شوند كه مشكلات اين حوزه را به صورت تخصصی بررسی نمايند.

پنج شهرستان منطقه رودبار زمین متاسفانه با وجود جمعيت بالا و گستره جغرافيايی از داشتن يك مركز پزشكی قانونی كه بتواند مشكلات مردم اين منطقه را رفع و رجوع نمايد، بی بهره مانده است و مردم مجبورند فاصله گاه تا سیصد كيلومتری تا جيرپت را با هزينه های گزاف بپردازند و با داغی كه بر دل دارند پشت در پزشكی قانونی جيرپت گرفتار شوند. 

طی اين سالها عليرغم اينكه اين مشكلات به گوش مسئولين پنج شهرستان رودبار زمین رسيده اما اراده ای مبنی بر راه اندازی يك واحد پزشكی قانونی در يكی از این شهرها نداشته اند. 

البته كه اين مشكلاتی كه برای عامه مردم محروم در اين حوزه پيش می آيد، بواسطه داشتن پارتی و زدن يك تلفن برای مديران و نمايندگان قبلی و فعلی پيش نيايد اما آن بلوچ زهكلوتی يا آن خانواده رمشكی كه از پرداخت هزينه خوراك خود نيز درمانده چگونه می تواند هزينه آمبولانس و كارشناسی جنازه عزيزش را بپردازد و وی را تا جيرپت برساند؟

مديران ما اگر مردمی بودند و در كنار مردم حضور داشتند ، درد مردم را می فهميدند و بعد از سالها حضور در كسوت مديريت يك شهرستان و نمايندگی قطعا اين مشكل را حل می كردند.

واقعا ما مردم رودبار زمین تا کی بايد چوب محافظه كاری و ناكارآمدی مديران و مسئولانمان را بخوريم!؟ 

اين ميزها برای هيچ كس ابدی نبوده و براي شما هم نخواهد بود پس صدای مردمتان باشيد. 

چرا با وجود داشتن پزشكی قانونی در كهنوج كه اتفاقا برخی تجهيزات را هم دارد، مردم ما در جيرپت و در خيابان سرگردان باشند ؟ 

اگر واقعا توانايی حل مشكلات مردم را نداريد ميز و سمت را به اهلش بسپاريد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*