سخنان مولوی فضل الرحمن کوهی در دفاع از دو روحانی بلوچ در خطر اعدام

رسانک/مولوی کوهی بارها در خطبه هایشان از بی گناهی مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی سخن بمیان آورده است و حتی تاکید کرده است در دنیا و آخرت شهادت بی گناهیشان را خواهم داد و اگر اعدامشان کنند شهید بودنشان را اعلام میکنم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*