نبود سینما؛ جبهه فرهنگی را نشانه می رود

رسانک/ دکتر عبدالناصر درخشان، عضو مجلس ایران، از نبود سینما در مرکز فرهنگی بلوچستان، شهر پهره خبر داد. 

وی گفت: شهرستان پهره از دیرباز تاکنون مرکز فرهنگی بلوچستان بوده و توانسته هنرمندان بسیاری در رشته های مختلف فرهنگی و هنری به جامعه جهانی و کشور معرفی کند.

درخشان افزود: اداره فرهنگ و ارشاد پهره به عنوان بانی و مرکز اصلی تقویت فرهنگ و هنر شهرستان به واسطه کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات در شرایط نابسامانی قرار گرفته است.

گفتنی است که تاکنون هنرمندان پهره ای با برخورداری از کمترین امکانات توانستند رتبه های ارزشمندی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری در سطوح استانی و ملی کسب کنند و برای رشد و حمایت از این قشر فرهیخته می طلبد حداقل امکانات برای آنان فراهم شود و در راستای تامین و تهیه این موارد همه مسئولین دست اندر کار باید همکاری کنند.

لازم به ذکر است که در هیچ یک از شهرهای بلوچستان سینمای فعال وجود ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*