سخنرانی معین الدین سعیدی در مجلس ایران

رسانک/ امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۹ معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران در نطق میان دستور مجلس سخنرانی کرد.

سعیدی در این سخنرانی به ملی شدن بیش از نود درصد زمین های مردم بلوچ در شهرستان های کسرکند، دشتیاری، کنرک و گه اشاره کرد که می تواند زنگ خطری برای مردم باشد. 

سیاست های رژيم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آمایش جمعیتی و سرزمینی و نیز تصرف زمین ها در الویت های مقامات رژیم گنجانده شده اند.

نبود امکانات و آب شرب، بیکاری، فساد، تخریب منازل مردم بلوچ و… از جمله دیگر موارد مورد اشاره وی بودند که علی خامنه مسئول اصلی این معضلات و مشکلات میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*