تخریب منازل شهروندان بلوچ در حاشیه شهر دُزاپ

به گزارش رسانک روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ منازل مسکونی برخی شهروندان بلوچ در شهرستان دزاپ توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران تخریب شدند.

گفته می شود این منازل در نزدیکی چند معدن قرار دارند.

در سال‌های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک سیاست کاملاً خصمانه و ضدبشری اقدام به تخریب منازل مسکونی شهروندانی کرده است که سال های سال این شهروندان آنجا ساکن بوده و امتیازاتی همچون برق و… را گرفته اند.

آنچه مشهود است رژیم حاکم در ایران سیاست های خودش را در قبال این مناطق بدلیل وجود معادن مهم تغییر داده و در صدد کوچاندن اجباری این مردم از محل سکونتشان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*